Jaa sähköpostilla
Kaikki tarvittavat kentät eivät täyttyneet
lähetä sähköposti
bürkert
 

Hallintalaitteiden elektroniikka

Tärkeimpänä tehtävänä hallintalaitteiden elektroniikalla on muuntaa analoginen ennalta määritetty signaali syötteestä ulostulon vastaavaksi pulssin kestoksi, jota käytetään venttiilin hallintaan.

Lisäksi hallintalaitteiden elektroniikka sisältää virran hallintatoiminnot, joilla voidaan kompensoida kelan lämpenemistä tai säätää kelan minimi- ja maksimivirtaa kyseisen sovelluksen paineolosuhteita silmällä pitäen. Nollakytkentätoimintoa käytetään sulkemaan venttiili ja asematason toiminto.

Oma vertailulistani