Jaa sähköpostilla
Kaikki tarvittavat kentät eivät täyttyneet
lähetä sähköposti
bürkert
 

Inline -anturi

Suora mittaus päävirrasta.

Anturi toimii kuumakalvoanemometrina anemometrinä CTA (Vakiolämpötila-anemometri) -tilassa. Tässä tapauksessa todellisessa ainevirrassa olevat kaksi vastusta, joiden lämpötilakertoimet on tarkkaan määritelty, ja kolme virtauksen ulkopuolella olevaa vastusta on kytketty sillaksi. Ensimmäinen ainevirtauksessa oleva vastus (RT) mittaa aineen lämpötilaa, toinen alhaisemmalla impedanssilla oleva vastus (RS) lämmitetään aina sellasieen pisteeseen, jossa se voidaan pitää kiinteässä ja määrätyssä mitattavan aineen lämpötilan yläpuolella olevassa lämpötilassa. Lämmitykseen tarvittava virta on virtaavan kaasun läpi haihtuvan lämmön määrä ja edustaa ensisijaista mitattavaa muuttujaa.

Kaavio:

Anturi

Kaasun virtaus

Suodatin

Virtauksen vakioiminen

Inline -anturin toimintakaavio

Sisäisten anturien toimintakaavio

Oma vertailulistani