Jaa sähköpostilla
Kaikki tarvittavat kentät eivät täyttyneet
lähetä sähköposti
Bürkert - Sinun lähelläsi
Toimisto /1
  • Päätoimipaikka
  • Pääkonttori
  • Järjestelmätalo
  • Jälleenmyyjä
  • Toimisto
  • Tehdas
  • Logistiikkakeskus
bürkert
 

Nesteen kromatografia

"Kromatografia" on yleistermi, joka kattaa fysikaaliset menetelmät, joilla aineita erotetaan kiinteän faasin ja liikkuvan faasin kautta.

HPLC (High-Performance Liquid Chromatography) on erotusprosessi, jossa nestenäyte kuljetetaan kiinteän faasin läpi kovassa paineessa. Faasien ja näytteen välisen vuorovaikutuksen ominaisuuksien perusteella prosessi jaotellaan adsorptio-, jakaantumis-, ionivaihto-, kokoekskluusio-, ja affiniteettikromatografiaan. Adsorptio- ja jakaantumiskromatografian prosessit ovat HPLC:ssa käytettävät pääprosessit. HPLC:ssä käytetään jakaantumishiukkasia, joiden hiukkaskoko on vain muutama µm; näin se saavuttaa suuren lukumäärän levyjä, mutta vaatii samanaikaisesti korkean vastapaineen selvitäkseen liikkuvan faasin kuljetuksesta ohuen (vain muutama mm) erotuskolonnin läpi. Kaikki osat on liitettävä toisiinsa ilman tyhjää tilaa aina kun mahdollista, ja niiden on myös oltava painestabiileja (300 bar asti).

Oma vertailulistani