Jaa sähköpostilla
Kaikki tarvittavat kentät eivät täyttyneet
lähetä sähköposti
Bürkert - Sinun lähelläsi
Toimisto /1
  • Päätoimipaikka
  • Pääkonttori
  • Järjestelmätalo
  • Jälleenmyyjä
  • Toimisto
  • Tehdas
  • Logistiikkakeskus
bürkert
 

Ohutkalvoisen venymäliuska-anturin mittausperiaate

Ohutkalvoisen venymäliuska-anturin mittausperiaate

Ohutkalvoinen Wheatstone-silta vastusanturielementtinä on kytketty suoraan ruostumattomaan teräskalvoon. Kalvon taipuminen ulkoisen paineen vaikutuksesta aiheuttaa  Wheatstone-sillassa resistanssimuutoksen, joka muunnetaan paineeseen verrannolliseksi viestiksi. Erittäin korkeat murtumispaineet ja suurta tarkkuutta vaativat painemittaukset voidaan toteuttaa tällä mittausmenetelmällä. Jopa sovellukset olosuhteissa, joissa on paineiskuja ja tärinää voidaan helposti toteuttaa.

Kaavio:

Paine

Vastukset

Keraaminen sauva

Eristyskerros

Ruostumaton teräskalvo

Oma vertailulistani