Jaa sähköpostilla
Kaikki tarvittavat kentät eivät täyttyneet
lähetä sähköposti
bürkert
 

PID säätimet

Jatkuvatoimisia säätimiä käytetään suljetun piiriin vaativiin säätötehtäviin.

Jatkuvatoimisia säätimiä on monenlaisia, joista pääasiassa käytetään P-, PI-, PD- ja PID-säätimiä. Nämä säädintyypit eroavat toisistaan dynamiikaltaan, eli nopeudeltaan, jolla ne siirtävät todellista arvoa asetusarvoa kohti säätöpoikkeaman suuruudesta riippuen. Näille säätimille on tunnusom askelvaste, tai tarkemmin määriteltynä nopeus, jolla ne reagoivat äkilliseen tulomuuttujan muutoksen, säätöpoikkeamaan xw.

Oma vertailulistani