Jaa sähköpostilla
Kaikki tarvittavat kentät eivät täyttyneet
lähetä sähköposti
Bürkert - Sinun lähelläsi
Toimisto /1
  • Päätoimipaikka
  • Pääkonttori
  • Järjestelmätalo
  • Jälleenmyyjä
  • Toimisto
  • Tehdas
  • Logistiikkakeskus
bürkert
 

Virtaustilavuus

Kaasumaisten aineiden mittaaminen

Toisin kuin nesteet, kaasut voidaan paineistaa. Kaasun tiheys muuttuu paineesta ja lämpötilasta riippuen.

Tilavuusesimerkkimuutoksissa 1 m3 kompressorin jälkeen ja 0,172 m3 ennen kompressoria. Koska esimerkissä on virtaus, tilavuus määritellään ajan suhteen (massan virtaus). Kuvio osoittaa ilmamassan virtauksen. Tämä pysyy 1,205 kg/h koko matkan ajan. Tiheys muuttuu 1,205 kg/m3 7,001 kg/m3 kompressorin jälkeen. Yleensä massavirta määritellään standarditilavuuden virtauksena, toisin sanoen massavirtana, kuten määritelty DIN-1343 -standardissa.

Kuvio osoittaa tilavuuden muutoksen mittauspaikasta riippuen

Oma vertailulistani