Bürkert - Sinun lähelläsi
Toimisto /1
  • Päätoimipaikka
   Burkert Finland Oy
   Atomitie 5
   00370 Helsinki
   Puhelinnro +358 207 412 550
   Faksi +358 207 412 555
   Sähköposti zllagv@ohexreg.pbz
 • Päätoimipaikka
 • Pääkonttori
 • Järjestelmätalo
 • Jälleenmyyjä
 • Toimisto
 • Tehdas
 • Logistiikkakeskus
bürkert
 

Biosiruanalyysi

Tämä prosessi on hyvin innovatiivinen menetelmä molekyylibiologisissa analyyseissä. Biosirut ovat mikroskooppisia liuskoja (yleensä ne on valmistettu lasista tai polymeereistä), joiden päälle biologinen materiaali (esim. oligonukleotidit tai cDNA) on kiinnitetty suurina määrinä suuritiheysiksi nauhoiksi ja ne muodostavat miksrojärjestelmiä, eli määritellyn järjestelmän. Tällaiset sirut toimivat diagnostiikkatyökaluina, ja niitä monet valmistajat tarjoavat erilaisilla ominaisuuksilla.

Biosiruanalyysissa tutkittava aine, joka myös on yksinauhainen (esim. potilas- tai ruokanäyte), saatetaan kosketuksiin siruun kiinnitettyjen molekyylien kanssa. Jos näyteaineen molekyyli vastaa sirun molekyylejä, ne vaikuttavat toisiinsa lukitusperiaatteella ("täsmälleen toisiinsa sopivat osat"), ja muodostavat kaksoisnauhan (täydentävän hybridisaation). Tämä prosessi voidaan visualisoida näyteaineiden sopivalla esikäsittelyllä, fluoresoivalla väriaineella.  Näin tehty fluoresioitu näyte sisältää informaation mitä aineita näytteessä oli.

Oma vertailulistani