Jaa sähköpostilla
Kaikki tarvittavat kentät eivät täyttyneet
lähetä sähköposti
Bürkert - Sinun lähelläsi
Toimisto /1
  • Päätoimipaikka
  • Pääkonttori
  • Järjestelmätalo
  • Jälleenmyyjä
  • Toimisto
  • Tehdas
  • Logistiikkakeskus
bürkert
 

Biosiruanalyysi

Tämä prosessi on hyvin innovatiivinen menetelmä molekyylibiologisissa analyyseissä. Biosirut ovat mikroskooppisia liuskoja (yleensä ne on valmistettu lasista tai polymeereistä), joiden päälle biologinen materiaali (esim. oligonukleotidit tai cDNA) on kiinnitetty suurina määrinä suuritiheysiksi nauhoiksi ja ne muodostavat miksrojärjestelmiä, eli määritellyn järjestelmän. Tällaiset sirut toimivat diagnostiikkatyökaluina, ja niitä monet valmistajat tarjoavat erilaisilla ominaisuuksilla.

Tulosta

Biosiruanalyysissa tutkittava aine, joka myös on yksinauhainen (esim. potilas- tai ruokanäyte), saatetaan kosketuksiin siruun kiinnitettyjen molekyylien kanssa. Jos näyteaineen molekyyli vastaa sirun molekyylejä, ne vaikuttavat toisiinsa lukitusperiaatteella ("täsmälleen toisiinsa sopivat osat"), ja muodostavat kaksoisnauhan (täydentävän hybridisaation). Tämä prosessi voidaan visualisoida näyteaineiden sopivalla esikäsittelyllä, fluoresoivalla väriaineella.  Näin tehty fluoresioitu näyte sisältää informaation mitä aineita näytteessä oli.

Oma vertailulistani