Jaa sähköpostilla
Kaikki tarvittavat kentät eivät täyttyneet
Bürkert - Sinun lähelläsi
Toimisto /1
 • Päätoimipaikka
 • Pääkonttori
 • Järjestelmätalo
 • Jälleenmyyjä
 • Toimisto
 • Tehdas
 • Logistiikkakeskus
bürkert
 

Jatkuva Online-vesianalyysi

Veden valvonta takaa tasaisena pysyvän korkean veden laadun tyypin 8905 Online-analyysijärjestelmällä

Etusi Online-analyysijärjestelmällämme

 • Kaikki mittausarvot yhdellä silmäyksellä, digitaalisten rajapintojen ja selkeän näytön ansiosta
 • Erittäin pieni ja ennakoitava huoltotarve
 • Mittausarvojen tarkkuus ja dokumentointi parhaalla mahdollisella tasolla

Vesi on jo nyt niukka luonnonvara ja ihmisille elintärkeä. Maailman väkiluvun kasvaessa ja vesien saastumisen lisääntyessä tulee hygieenisesti moitteettoman juomaveden varmistaminen ihmisille olemaan entistä haastavampaa. Jotta voitaisiin valmistaa tämän laatuista vettä, tarvitaan mittauslaitteita, jotka analysoivat fysikaalisia, kemiallisia ja mikrobiologisia parametreja luotettavasti verkossa.

Anturit, jotka tekevät mittauksesta selkeämpää

Sameus

Sameus antaa tietoja veteen liukenemattomista hiukkasista. Tämä parametri on indikaattori veden esteettiselle kunnolle ja mahdollisille piileville mikrobiologisille epäpuhtauksille vedessä. Sameus voi lisääntyä raakavedessä esimerkiksi sateiden jälkeen ja näin lisäpuhdistustoimet ovat tarpeen. Juomavedessä sitä käytetään raja-arvovalvontaan (1,0 FNU) tai suodatusprosessin valvontaan. Mittaus tapahtuu vesinäytteessä liukenemattomien hiukkasten perusteella. Mittaa sameus tyypin MS05 anturilla

Vapaa kloori / klooridioksidi

Vapaata klooria käytetään juomaveden desinfiointiin tai hapetukseen. Mittauksella valvotaan tai ohjataan desinfiointiaineen annostelua. Tällöin erittäin tarkka, kalvopeitteinen, amperometrinen Pt-Pt-anturi mittaa vapaan kloorin pitoisuuden vedessä. Vapaan kloorin suositeltu osuus on välillä 0,1 ja 0,3 mg/l. Tyypin MS02 kloorianturimme voi olla tukenasi mittauksessa.

 

pH-arvo

Tämä arvo mitataan raaka- ja juomavedessä laadun valvontaa varten. pH-arvon ollessa > 7,7 veden katsotaan olevan ei-syövyttävää. pH-arvoa käytetään myös puhdistustoimenpiteen ohjaukseen ja valvontaan, esimerkiksi hapon poistamiseen emäksen avulla. pH-mittaus perustuu ISFET-menetelmään (Ion Sensitive Field Effect Transistor). Tällöin pH on vetyioniaktiivisuuden negatiivinen logaritmi liuoksessa ja se antaa arvokkaita vihjeitä veden ominaisuuksista. Mittaa nyt laitteistosi pH-arvo tyypin MS01 pH-anturilla

Johtokyky

Johtokyky antaa tietoja liuenneista aineista (esim. mineraaleista) vedessä ja se on tarkoitettu jatkuvaan laadunvalvontaan. Johtokyky muuttuu esimerkiksi maantiesuolaa lisättäessä. Johtokyky kuvaa veden kykyä johtaa sähköä. Tämä arvo ilmaisee liuenneiden aineiden osuuden testivedessä. Johtokyvyn selvittämisessä tyypin MS03 anturimme voi olla avuksi.

 

ORP/hapetuspelkistysaste

ORP-/hapetuspelkistysastearvoista voidaan määritellä veden kunto, esimerkiksi myös pintavesissä olevien epäpuhtauksien (”kaatunut vesistö”) tai bakteeriaineenvaihdunnan avulla. Myös desinfiointiaineen vaikutustapa tarkastetaan ORP-arvon avulla. ORP (Oxidation Reduction Potential) on yksi tärkeimmistä vesiparametreista. Mittaa laitteistosi ORP-arvo tyypin MS04 - hapetuspelkistysaste Sensor-Cubella.

 

Täydellinen vesianalyysi kompaktissa mittausjärjestelmässä

Erittäin tarkka 7“-kosketusnäyttö

Intuitiivinen käyttö ja selkeä visualisointi.

Helppo liitäntätekniikka

Ei anturin yksittäistä johdotusta ja letkutusta, ainoastaan yksi liitäntä koko järjestelmälle. Anturit asetetaan paikoilleen napsautustekniikan avulla.

Kattava parametrointi

Kloori, klooridioksidi, pH-arvo, hapetuspelkistysaste, johtokyky, sameus, jopa 60 Sensor Cuben joustava yhdistely.

Puhdistusjärjestelmä tyyppi MZ20

Cubejen täysin automaattinen puhdistus vapaasti määriteltävine puhdistuksen kulkuineen.

Hot-Swap-teknologia

Sensor Cubet on helppo irrottaa huoltoa varten, myös käytön aikana.

Online-Analysaattori

Online-Analysaattori

Tyyppi 8905

 • Juomaveden ja teollisuuden puhtaiden prosessivesien jatkuvaan valvontaan
 • Pieni näyteveden kulutus
 • Modulaarinen anturi- ja elektroniikkajärjestelmä: - 6 vesiparametria yhdessä rungossa - 30 sensoricubea yhdessä büS-järjestelmässä
 • Valmius kenttäväyläliitäntään, kauko-ohjaukseen ja etähuoltoon
 • MEMS-tekniikan ansiosta pieni rakennekoko ja alhainen näyteveden kulutus
tuote

Modulaarisuutta – käyttötarkoitukseesi sopivasti

Tilallinen joustavuus tarpeen?

Hajautettu ratkaisu tarjoaa joustavan ja käyttötarkoituksen mukaisen mittauksen prosessisi jokaisessa kohdassa. Integroitu kenttäväyläyksikkö suorittaa tiedonsiirron keskeisen PLC:n kanssa, ja kaikki parametrit analysoidaan siellä. Tällöin voidaan muunnella erilaisia Sensor Cubeja halutulla tavalla.

Kestävät ratkaisut – Mittaustekniikka ohjauskaapissa

Mittojen mukaan räätälöity ohjauskaappi suojaa mittaustekniikkaa ulkoisilta vaikutuksilta. Intuitiivinen 7”-näyttö kosketustoiminnolla tekee käytöstä helppoa ja mittausarvoista erittäin selkeitä. Jopa 60 Sensor Cubea voidaan muunnella ja sovittaa näin mittaustarpeittesi mukaisesti. Automaattinen puhdistuslaite huuhtelee järjestelmän automaattisesti jokaisen mittauksen jälkeen, eikä huuhteluun tarvitse enää puuttua manuaalisesti.

Tiedonsiirto

Yhtenäinen tiedonsiirtoliitäntä mahdollistaa erilaisten laitteiden verkottamisen keskenään, prosessien tai huoltotietojen vaihtamisen ja työstämisen. EDIP, Efficient Device Integration Platform, tekee tiedonsiirrosta laitteiden välillä todella helppoa. Online-analyysijärjestelmässä 8905 tämä verkotus toimii anturi- ja toimilaitetasolle asti. Näin koko prosessia voidaan ohjata helposti ja tehokkaasti.

PLC
Kenttäväylämoduuli ME43 lähettää arvot ylemmän tason ohjausjärjestelmälle (PLC).
Tyypin 3361 säätöventtiili lisää puuttuvat nesteet tai kemikaalit veteen.
ME44 I/O on f(x)*-kykyinen ja se siirtää lisättävien annostelumäärien tiedot säätöventtiilille, joka on asennettu suoraan Online-analyysijärjestelmään.
Online-analyysijärjestelmä analysoi veden ajankohtaiset arvot ja ilmoittaa häiriöistä.
application/pdf

We have your water quality under control

Ongoing water monitoring - state-of-the-art and highly compact

Ladattavat tiedostot

Oma vertailulistani