Bürkert - Close to you
Toimisto /1
  • Päätoimipaikka
   Bürkert Oy
   Atomitie 5
   00370 Helsinki
   Puhelinnro +358 (0)207 412 550
   Faksi +358 (0)207 412 555
   Sähköposti zllagv@ohexreg.pbz
 • Päätoimipaikka
 • Pääkonttori
 • Järjestelmätalo
 • Jälleenmyyjä
 • Toimisto
 • Tehdas
 • Logistic center
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Vedessä olemme elementissämme.

Vesi on tulevaisuuden kulta. Mikään muu raaka-aine ei ole niin suuresta merkityksestä elämälle. Kokemus ja tehokkuus ovat ratkaisevissa rooleissa tällä alueella. Bürkert-yhtiöön on vuosikymmenien kuluessa kertynyt tietotaitoa vesikemiasta ja vedenkäsittelystä, jossa yhdessä toimien saavutetaan turvallisia, tehokkaita ja aitoja ratkaisuja.

Ratkaisumme vesisegmentissä.

Olipa kyse käänteisosmoosista tai ioninvaihdosta tai kattilanvedenkäsittelystä tai resursseja säästävästä ultrapuhtaan veden kierrättämisestä – Bürkert-yhtiö varmistaa korkeimman mahdollisen työn laadun. Modulaarisen arkkitehtuurijärjestelmien kehittäminen vedenpuhdistuslaitoksille on myös osa palveluvalikoimaamme, samoin kuin yksittäisratkaisujen kehittäminen.  Älykkäiden prosessinohjauselementtiemme, tehokkaiden venttiiliemme ja laadukkaiden anturiemme tukemana, me selvitämme kaikki prosesseista poistuvat virtaukset ja teemme niistä vakaita ja käyttäjäystävällisiä.

Miksi me organisoimme yrityksemme segmenteiksi.

Ajattelu ja toimiminen käyttöpohjaisiin segmentteihin Water, Gas, Hygienic ja Micro perustuen näyttää alallamme ensi silmäykseltä epätavalliselta. Mutta se mahdollistaa meille sen, että voimme uppoutua täydellisesti asiakkaidemme maailmaan ja asiakkaillemme se mahdollistaa yllättäviä, uusia ja yksilöllisiä ratkaisuja, jotka ylittävät alan standardit.

Tälle organisaatiolle on kaksi yksinkertaista perustaa meidän näkökulmastamme katsottuna:

Ensimmäisenä ovat asiakkaamme. Koska kukin segmentti muodostaa mahdollisen yksinkertaisen ja loogisen yhteyden kunkin asiakkaan käytännön maailmaan.  Tämä läheisyys on puolestaan edellytys ymmärtämiselle. Eikä vain "Mitä teette", vaan mikä on vielä tärkeämpää, "Miksi teette, mitä teette".  Vain näiden vastausten pohjalta voidaan kehittää todella räätälöityjä ideoita.

Toisena on vastuunalainen Bürkertin asiakastiimi.  Koska ajattelu ja toimiminen segmenteissä takaa eri alojen teknologian ja tiedon siirtymisen asiakkaallemme. Tämä erilaisten kokemusten ja asiantuntemuksen yhdistyminen tiimissä on puolestaan kehityksen edellytys, ei pelkästään toimialakohtaisesti, vaan myös yllättävien uusien ideoiden kannalta. Ja nopeammin ja aidommin.

Vesisegmentin referenssejä:

 

Key Application

Hiekkasuodatus

Vesiresurssit käyvät niukemmiksi ja arvokkaammiksi ja sekä vedenotolla että takaisinohjauksella ympäristöön voi olla vakavia seuraamuksia ympäristölle. Käyttämällä hiukkassuodatuksen väliaineita (hiekka, sora) voidaan välttää kemiallisia lisäaineita, mikä tekee väliainesuodatuksesta erityisen ympäristöystävällisen menetelmän.

Lue lisätietoja
Key Application

Kalvosuodatus

Kalvosuodatus on huippunykyaikainen käsittelymenetelmä, joka tarvitsee vähän huoltoa, eikä lainkaan kemiallisia lisäaineita. Oli kyseessä sitten mikro- tai ultrasuodatus, nanosuodatus tai käänteisosmoosi, nykyisaikaisessa vedenkäsittelyssä on kaikkialla mukana myös kalvosuodatus. Ei ole merkitystä, onko kyseessä jätevesi, raakavesi tai juomavesi, tärkeintä on, että lopputuloksena on yleisesti ja luotettavasti hyvä suodatustulos. Vaativasta erottelusta puhdistetun veden tuottamiseen, hiukkassuodatuksesta bakteereiden suodatukseen: ydintekijänä ovat kustannustehokkaat ja pitävät ratkaisut.

Lue lisätietoja
Application Ion Exchnage Demineralisation

Ioninvaihto/demineralisointi

Oli kyseessä sitten valmistelun yksi vaihe tai kokonainen itsenäinen prosessi: ioninvaihtoa käytetään nykyisin monilla aloilla rutiininomaisesti, esim. lääketeollisuudessa, vedenkäsittelyssä, kemianteollisuudessa ja voimalaitoksissa. Ioninvaihto yhdistää maksimaalisen tehokkuuden lisääntyneeseen käyttökapasiteettiin esikäsittelystä jälkikäsittelyyn kalvosuodatuksen jälkeen.

Lue lisätietoja
Application Reverse Osmosis Nano Filtration

Käänteisosmoosi/nanosuodatus

Laatustandardit ja -vaatimukset ovat keskeinen kannustin käänteisosmoosin kilpailulla segmentillä. Oli kyseessä sitten raakaveden tai jäteveden käsittely, meriveden suolanpoisto tai puhdistetun veden tuottaminen, kaikkiin tarvitaan luotettavia komponentteja ja tehokkaita järjestelmiä. Käytettävien kalvojen herkkyyden vuoksi jatkuvaan laadunvalvontaan tarvitaan erityisen suorituskykyisiä ratkaisuja.

Lue lisätietoja
Application Electro Deonisation

Ioninvaihto (EDI)

EDI eli sähköisen ioninvaihdon toimialalla on loppujen lopuksi tärkeintä vain yksi asia: puhdistetun veden käsittelyn laatu. Tämä suhteellisen uusi tekniikka yhdistää kalvotekniikan, ioninvaihdon ja elektrodialyysin periaatteet. EDI on ratkaisu, kun kyseessä on puhtaan tai puhdistetun veden tuottaminen puolijohde- tai lääketeollisuutta varten. Mutta myös esimerkiksi koskien kattilan syöttövettä voimalaitosten höyryturbiinien käyttöä varten.

Lue lisätietoja
Key Application

Neutralointi

pH – kaksi kirjainta, mutta suuri merkitys. pH-arvo on vedenlaadun ratkaiseva parametri ja on merkittävä tekijä ekologisesti kestävässä vedenkäsittelyssä tai järven tai vedenpuhdistamon kaikkien vesieliöiden tuhoamisessa.. Neutralointi on vakiomenetelmä pH-arvon säätämiseksi lisäämällä happoja tai emäksiä. Milloin tahansa vettä päästetään suoraan tai välillisesti ekosysteemiin, on ehdottomasti noudatettava paikallisia määräyksiä ja pH-arvon on oltava väliltä 6-9.

Lue lisätietoja
Key Application

Laaduntarkastus

Yksi tavoitteistamme on raaka-, juoma- ja prosessiveden valvonnan optimointi. Saavuttaaksemme parhaat tulokset integroimme anturit, toimilaitteet, säätimet ja lähettimet erityisiin järjestelmäratkaisuihin, esim. online-valvontajärjestelmään. Kalvoteknologian ja laadunvalvonnan asiantuntemuksemme ja kokemuksemme avulla etsimme, kehitämme ja tarjoamme asiakkaillemme (yhteistyössä heidän kanssaan) juuri heidän järjestelmiinsä soveltuvat asiakaskohtaiset ratkaisut.

Lue lisätietoja
Application Cooling Tower

Jäähdytystorni

Oli kyseessä sitten pieni painovoimaisen vedon jäähdytystorni tai hybridi- tai iso hyperboloidilaitteisto, pienet laitteet tai isot lämpövoimalaitokset: Luotettavuus ja tehokkuus ovat jäähdytystornien käytössä aina ensisijalla. Monivuotisen kokemuksensa ansioista Bürkert on kehittänyt älykkään järjestelmän jäähdytystornin valvontaan..

Lue lisätietoja
Application Boiler Feed Water

Kattilansyöttövesi

Kattilajärjestelmässä tärkeää on tehokkuus ja vakaus. Myös pysyvästi korkea syöttövesilämpötila hyödyttää hyötysuhdetta ja vähentää lauhdeveden takaisinsyötön avulla energiankulutusta. Kattilalaitteiston käyttöiän maksimointia ja huoltotarpeen minimointia varten on tärkeää poistaa liuennut happi vedestä ennen kuin se saapuu kattilaan korroosion ehkäisemiseksi kattila- ja höyryjärjestelmissä.

Lue lisätietoja
Key Application

Prosessin lämmitys ja jäähdytys

Tarkka lämpötilaohjaus on ratkaiseva tekijä korkeiden toistettavuusvaatimusten valmistusmenetelmissä, kuten ruiskuvalu-, puhallusmuovaus-, painevalu-, lämpömuovaus- tai kaasufaasimenetelmät (PVD/CVD). Näissä kun on kyseessä termisen energian (lämmön) johtaminen tuotteisiin, väliaineisiin ja/tai laitteisiin tai poisjohtaminen niistä. Väliaineeksi näihin valitaan useimmiten vesipohjainen väliaine, veden hyvän lämmönjohtokyvyn vuoksi verrattuna kaasumuotoisiin väliaineisiin.

Lue lisätietoja