Jaa sähköpostilla
Kaikki tarvittavat kentät eivät täyttyneet
lähetä sähköposti
contact bubble
Yksilölliset ratkaisut

Haluatko kehittää ja toteuttaa yksilöllisen ratkaisun yhdessä meidän kanssamme?

 Soita

 Sähköposti

Bürkert - Sinun lähelläsi
Toimisto /1
 • Päätoimipaikka
 • Pääkonttori
 • Järjestelmätalo
 • Jälleenmyyjä
 • Toimisto
 • Tehdas
 • Logistiikkakeskus
bürkert
 

Uusi automatisointiratkaisu insuliinituotantoon

Avaimet käteen projekti fermentaatioprosessiin – Yhteistyössä ZETA Biopharma GmbH:n kanssa

Hyödy nykyaikaisesta automatiotekniikasta

 • Aika- ja kustannussäästöt: Helppo integrointi Siemens-automaatioympäristöön,joka helpottaa asennusta, käyttöönottoa ja parametrointia ja säästää näin aikaa ja kustannuksia.
 • Lisääntynyt toimintavarmuus: Automaattinen paineensyötön sulkutoiminto (Hot-Swap-toiminto) mahdollistaa venttiilinvaihdon käytön aikana.
 • Lisää prosessi- ja käyttövarmuutta: EVS-toimintoa käyttämällä voidaan toteuttaa yksittäisiä hätäsammutuspiirejä.

Älykkäät automatiojärjestelmät tarjoavat helppoja diagnoositoimintoja ja turvallisuussuunnattuja sammutustoimintoja. Lisäksi ennaltaehkäisevät huoltotoimenpiteet ovat mahdollisia ja integrointi prosessiohjausmaailmaan voidaan toteuttaa saumattomasti. Tehokkaat venttiilijärjestelmät muodostavat tällöin pneumaatiikan perustan. ZETA konsernin insuliinin tuotantoon käytettävässä fermentaatiolaitteistossa 20 Bürkertin venttiilijärjestelmää mahdollistivat automaation ja ohjaavat fermentaatioprosessissa noin 600 venttiilitoimintoa.

Hygienia ja luotettavuus ovat perus ominaisuuksia

Insuliini on mullistanut sokeritaudin hoidon. Jo noin neljännesvuosisadan ajan voidaan tätä henkiä pelastavaa tehoainetta valmistaa tehollisesti geneettisesti manipuloitujen bakteerien ja hiivojen avulla. Vaatimukset siihen käytetylle menetelmätekniikalle ovat korkeat. Laitteistojen on täytettävä hygienian ja puhdistuksen suhteen tiukkoja standardeja ja lakisääteisiä määräyksiä, sekä samalla niiden on toimittava erittäin tarkasti ja luotettavasti. Tällaisten steriilien ja aseptisten käyttötapojen räätälöityjen prosessi- ja menetelmäratkaisujen asiantuntijana pidetään Itävaltalaista ZETA konsernia.

Avaimet käteen automatisointiratkaisu

Zeta toimittaa fermentaatiolaitteiston insuliinintuotantoon. Projekti kattaa 18 säiliön, 30 kytkentäkaapin ja täydellisen mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikan suunnittelun, asennuksen, tarkastuksen ja sertifioinnin. Pneumatiikan perustana toimii 20 Bürkertin venttiilijärjestelmää (Tyyppi 8647) yhdessä Siemensin hajautetun oheislaitteisto ET 200SP kanssa, joka ohjaa fermentaatioprosessissa noin 600 venttiilitoimintoa.

Tyypin 8647 venttiilijärjestelmä on suunniteltu asennettavaksi kytkentäkaappeihin ja se voidaan kiinnittää niihin tilaa säästävästi DIN-kiskoasennuksella.

Uuden venttiilijärjestelmäsukupolven valinnan puolesta puhuivat useammat syyt, kuten Andreas Rauscheder, ZETA:n projekti-insinööri selvittää: „Laitteistollinen ja ohjelmistollinen integraatio Siemens-automatiojärjestelmään automatisointimaailmamme helpotti asennusta, käyttöönottoa ja parametrointia. Koska venttiilijärjestelmä voitiin parametroida HPS-tiedoston avulla Siemens TIA-portaalissa, säästimme tuntuvasti aikaa ja kustannuksia.” Järjestelmän toinen ratkaiseva etu on ulkoinen turvatoiminto (EVS), joka huolehtii lisääntyneestä prosessi- ja käyttövarmuudesta.

Taattu toimintavarmuus

EVS-toiminnon avulla syöttövirtapiiri katkaistaan. Tämä mahdollistaa yksittäisten venttiilimoduulien turvallisen sammutuksen konedirektiivin ja standardin EN13849 vaatimusten tai vastaavien SIL-vaatimusten mukaisesti. Näin venttiilijärjestelmässä voidaan toteuttaa vähäisellä vaivalla yksittäisiä turvallisia hätäsammutuspiirejä.

Vakiona integroitu diagnoositoiminto tarjoaa EVS-toiminnon näytön ja edelleen ilmoituksen lisäksi vielä muita mahdollisuuksia käyttöturvallisuuden lisäämiseksi. Integroitu paineenmittausmoduuli valvoo syöttöpainetta ja antaa varoitus- sekä virheilmoitukset edelleen ohjausjärjestelmään, jos poikkeamia havaitaan. Samoin toimintajaksolaskureita voidaan käyttää esiohjausventtiileille ja jälkeen kytketyille toimilaitteille toisistaan riippumatta. Lisäksi integroidun ohjelmistotoiminnon avulla voidaan prosessiventtiilin kytkentäasetus näyttää suoraan venttiilijärjestelmän näytössä. Myös johtokatkot, oikosulku ja avoimet venttiililähdöt havaitaan, näytetään venttiilijärjestelmässä ja johdetaan eteenpäin ET200SP:n tiedonsiirtoliitännän kautta.

Lisääntynyt laitteiston käytettävyys

Käytettävyyden lisäämiseksi ja laitteiston käytettävyyden varmistamiseksi ZETA päätyi integroituun P-kanavasulkuun (Hot-Swap-toiminto). Tämä mahdollistaa venttiilinvaihdon käytön aikana ilman, että muuta venttiilijärjestelmää on kytkettävä paineettomaksi. Integroidut takaiskuventtiilit venttiilijärjestelmän poistoilmakanavoissa huolehtivat prosessin käyttölaitteiden takaiskuttomasta ja turvallisesta kytkennästä.

Nopea sertifiointi

Koska fermentaatiolaitteisto on tarkoitettu Venäjän markkinoille, myös venttiilijärjestelmillä tuli olla Euraasian talousunionin EAC-sertifikaatti. Bürkert reagoi ja kykeni esittämään vastaavat asiakirjat nopeasti. Myös muu yhteistyö sujui kitkattomasti: “Toimitusaikoja noudatettiin tarkasti, neuvonta toimi hyvin ja myöhemmin ilmenneet pienemmät ohjelmistosovitukset hoidettiin nopeasti”, kertoo projektijohtaja.

Tyyppi 8647

AirLINE SP – sähköpneumaattinen automaatiojärjestelmä

Tyyppi 8647
 • Suora liitäntä SIMATIC ET 200SP- ja ET 200SP HA -I/O-järjestelmiin
 • Täysintegraatio Siemensin prosessinohjausjärjestelmään PCS 7 mahdollista
 • Kokoonpano sisältää kenttäväylän, esiohjausventtiilit ja I/O-moduulit
 • Helppo diagnoosi LC-näytön avulla
 • Venttiilien turvakohdistettu sammutus mahdollista

Mainoslehtiset ja luettelot

ZETA Biopharma GmbH - Insulin - a life-saving agent

Flyer Best Practice Insulin - a life-saving agent

363.46 KB

Oma vertailulistani