Jaa sähköpostilla
Kaikki tarvittavat kentät eivät täyttyneet
lähetä sähköposti
contact bubble
Yksilölliset ratkaisut

Haluatko kehittää ja toteuttaa yksilöllisen ratkaisun yhdessä meidän kanssamme?

 Soita

 Sähköposti

bürkert
 

Hajautettu automatisointi

Olipa kyse sitten lääkkeiden tai elintarvikkeiden valmistuksesta – hygienia, turvallisuus ja 24/7-valvottavuus ovat ensimmäisellä sijalla. Nämä tavoitteet ovat saavutettavissa esimerkiksi automatisoimalla laitteisto tai kone osissa. Tämä sopii niin uusiin kuin olemassa oleviinkin laitteistoihin, eikä ole monimutkaista. Bürkert tarjoaa ihanteellisesti toisiinsa sovitetuttuja, kompakteja ratkaisuja, jotka ovat joustavia ja sovitettavissa olemassa oleviin rakenteisiin – ajattele huomista jo tänään ja huomioi tulevat digitalisaation innovaatioaskeleet. Tutustu monitahoisten komponenttiemme yhdistelemiseen sekä venttiilijärjestelmien, ohjauskaappien ja prosessiventtiilien helppoon automaatiojärjestelmään liittämiseen. Neuvomme sinua objektiivisesti, ratkaisukeskeisesti ja laajalla kokemuksella.

 • Fotografische Darstellung eines komplexen Schaltschranks mit Ventilinseln, Kabeln, Rohren und Schläuchen
 • Fotografische Darstellung einer komplexen Anlage mit Schaltschränken, Kabeln, Rohren und Schläuchen
 • Grafische Darstellung eines Ausschnittes aus einem Förderband mit justierbarer Führung, Detaildarstellung Ventilinsel und Prozessventil
 • Grafische Darstellung eines Konzepts, das Schaltschrank mit SPS, Ventilinseln AirLine Field, Industrial Ethernet Gateway und Bürkert I/O-Module umfasst
 • Grafische Darstellung eines Förderbandes mit automtisert justierbarer Führung über Rollen und Pneumatik; Ventilinseln und gamit verbundenen Ventilen

Milloin sinun tulisi harkita hajautettua automaatiota?

 • Kun tarvitset laitteistoosi tiheästi järjestettyjä venttiilejä.
 • Kun haluat sijoitella osalaitteistot joustavasti.
 • Kun haluat automatisoida yksittäisiä prosessivaiheita jälkikäteen.

Bürkertin järjestelmäratkaisussa tarvittavat komponentit, kuten ohjauskaapit tai kenttämoduulit, on sovitettu toisiinsa optimaalisesti ja sopivat ongelmitta yhdistettäviksi älykkäiden komponenttien kanssa. Esimääritetty alusta helpottaa tällöin niin suunnittelua kuin koneenrakennustakin. Hajautettua automaatiokonseptia voidaan pienellä vaivalla myös laajentaa milloin tahansa.

Ilman ohjauskaappia: Turvaa prosessille ja laadukkaita tuotteita suoraan kentällä

Mikä on sinulle erityisen tärkeää? Nopea kytkentä? Mahdollisimman vähäinen johdotus- ja letkutustarve? Bürkertin innovatiiviset AirLINE Field -venttiilijärjestelmät tarjoavat molempia. Suoraan prosessin läheisyyteen asennettavat venttiilijärjestelmät kytkevät venttiilit hyvin nopeasti, sillä pneumaattinen matka on lyhyt. Näin ollen tarvitset vähemmän paineilmaa ja energiaa. Lisäksi hajautetulla ohjauksella voit tunnistaa virheet nopeasti ja tarkasti, ja kytkeä koko laitteiston sijasta vain kohdennetusti yksittäisiä moduuleja pois päältä. Säästä aikaa ja rahaa.

Tyypin 8653 AirLINE Field
Hajautettu automatisaatio ilman ohjauskaappia / suoraan kentällä

Ohjauskaapin kanssa: Luotettava automaatio prosessin välittömässä läheisyydessä

Haluatko automatisoida laitteesi paineilmatoiminnot? Se onnistuu Bürkertin ohjauskaappiin sijoitetuilla venttiilijärjestelmillä. Venttiilijärjestelmässä ohjaat prosesseja yhteen liitetyillä yksittäisillä venttiileillä. Näin voit tehdä tuotantoprosesseistasi tehokkaampia ja turvallisempia. Yksityiskohtainen vianetsintätoiminto tunnistaa laitteen ja ohjauksen virheet hyvissä ajoin.

Yksilöllisesti konfiguroitavat ohjauskaappiratkaisut
Hajautettu automatisaatio ohjauskaapin kanssa – lähellä prosessia

Käsikäyttöiset ratkaisut ja niiden heikkoudet

Automatisoitujen prosessivaiheiden edut tulevat parhaiten esille esimerkkien avulla. Siksi tarkastelemme seuraavaksi sokerin tai sokerisiirapin valmistuksen erotusprosessia. Kuljetushihna kuljettaa hienonnetut sokerijuurikkaat leikkauskoneesta erotustorniin, jossa niistä uutetaan mehua. Kuljetushihnassa on seoksen määrän ja koon mukaan säädettäviä ohjaimia, jotka estävät juurikasleikkeiden ja mehun liukumisen. Näin läpikulusta tulee suurempi tai pienempi. Tavanomaisessa valmistusprosessissa työntekijät käyttävät sylinteriä käsin ohjainten siirtämiseksi oikeaan asentoon.

Paljon tai suuria juurikasleikkeitä
Vähän tai pieniä juurikasleikkeitä
Lähtevä tavara
Mehun uuttaminen

Turvallisempi prosessi hajautetulla automaatiolla

Yllä kuvatun kuljetushihnan säädön käsin tehtävän prosessivaiheen automatisointi onnistuu hajautetulla automaatiolla innovatiivisten hygieenisten ”Hygienic Design” -komponenttien avulla. Kuvatussa esimerkissä tyypin 8653 AirLINE Field ohjaa kolmannen osapuolen sylintereitä paineilmalla. Sylinterin takaisinkytkennät on liitetty helposti M12-kaapelilla ME64 -digitaalitulomoduuliin. Tyypin 8653 paineilmamoduuli (IP65/IP67) voidaan sijoittaa sylinterin lähelle, jolloin reaktio- tai kytkentäaikakin ovat nopeita. ME63-kenttäväyläyhdistin on verkotettu Ethernetillä/IP:llä ohjauskaapin ja keskeisen PLC/SCAD-järjestelmän kanssa. Tämä on erittäin hyödyllistä: Käyttäjän ei tarvitse enää mennä sylinterin luokse ja käyttää paineilmakäyttöistä jakajaa käsin. Päinvastoin: Hän voi tarkastaa keskuksessa, onko sylinteri auki vai kiinni ja säätää sitä tarvittaessa yksilöllisesti.

Teollinen Ethernet
PLC:llä varustettu ohjauskaappi
Tyypin ME63 teollinen Ethernet-kenttäväyläyhdistin on Bürkertin tuotteiden keskeinen ohjausyksikkö.
Tyypin 8653 AirLINE Field
Bürkertin tyypin ME64 I/O-moduulit (In/Out) tunnistavat eri antureiden kytkentäsignaalit.
EDIP – Efficient Device Integration Platform

Bürkertin järjestelmäratkaisun tarjoamat edut

Bürkertin antamat neuvot esimerkkitapauksessa

Ratkaisu 1: Hygieeniset ohjauskaapit, jotka sijaitsevat kaukana varsinaisesta prosessista

Joskus ympäristöolosuhteet ovat karuja. Pölyllä, kosteudella, kylmyydellä tai kuumuudella voi olla suuri vaikutus automatisoituihin laitteistoihin. Bürkertin hygieeninen, teräksinen kotelointiluokan IP67 ”Hygienic Design” -malli vastaa tähän tarpeeseen. Se ei ainoastaan kestä erittäin hyvin puhdistusaineita, vaan eristää ohjauskaapissa sijaitsevat venttiilijärjestelmät ympäristön vaikutuksilta. Lisäksi ovat täysin suljetut, yleensä suhteellisen kaukana varsinaisesta prosessista sijaitsevat ohjauskaapit työ- ja prosessiturvallisia estäen työntekijöitä irrottamasta tahattomasti johtoja tai muita osia.

Etäällä prosessista sijaitsemisen tarjoamat edut:
 1. Täysin suljetut ohjauskaapit sijaitsevat turvallisuussyistä kaukana prosessista
 2. Venttiilijärjestelmät ovat ohjauskaapissa täysin suojassa ympäristön vaikutuksilta
 3. Prosessi on turvallisempi, sillä myöskään tahattomia käyttövirheitä ei tapahdu
Schaltschrank mit intelligenten Prozessventilen

 

Ratkaisu 2: Pieni ohjauskaappi ja hajautetut laitteet suoraan kentällä

Vastavetona sijainti mahdollisimman lähellä prosessia. Tämän ratkaisun pienet ohjauskaapit tarvitsevat vain vähän tilaa laitteistossa ja voidaan siksi sijoittaa tapahtumien välittömään läheisyyteen. Siellä sijaitsevat myös ne kenttälaitteet, jotka hyötyvät nopeammista venttiilin kytkentäajoista. Johdotukset ja putkitukset ovat erityisen kompakteja, jolloin venttiilien käyttämiseen tarvitaan vähemmän paineilmaa. Automaatiojärjestelmä on myös erittäin joustava: Mikäli sylintereitä on tarkoitus liittää mukaan vielä myöhemmin, onnistuu se tällä ratkaisulla helposti ja nopeasti.

Hajautettujen laitteiden tarjoamat edut:
 1. Pienet ohjauskaapit voidaan sijoittaa kenttälaitteiden ja varsinaisen tuotantoprosessin lähelle
 2. Lyhyt johdotus näkyy nopeina venttiilin kytkentäaikoina ja pienempänä paineilmakulutuksena
 3. Joustavan konseptin ansiosta sylintereitä voidaan liittää vielä myöhemminkin
Schematische Darstellung eines Ausschnitts einer Anlage mit Ventilinseln und verbundenen Ventilen

 

Konkreettisessa esimerkissä asiakas valitsi ratkaisun 1, sillä hänen laitteistonsa oli alttiina karuille sääolosuhteille. Mikä on sinun ratkaisusi? Neuvomme sinua mielellämme.

Kaavake

Ota yhteyttä

+358 (0)207 412 550

myynti@burkert.com 

Atomitie 5

00370 Helsinki 

Voit myös laittaa meille viestiä yhteydenottolomakkeen kautta, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian!

Line

Prosessien automatisointi käytännössä

Monet asiakkaistamme ohjaavat laitteistojaan hyvällä menestyksellä Bürkertin hajautetun automaation ratkaisuilla. Seuraavissa käyttökertomuksissa kerromme, kuinka voit digitalisoida, optimoida ja laatia tuotantoprosessit erityisen turvallisiksi hajautetulla automaatiolla.

WEIHENSTEPHAN – onnistunut oluen panoprosessin automaatio

Foto Biergläser, die gerade mit Bier befüllt werden

Panimo- ja elintarvikelaadun tutkimuskeskus Weihenstephanin pilottipanimo automatisoitiin siten, että panimomestari voi ohjata kaikkea tietokoneeltaan: Koko panoprosessista tulee selkeämpi ja tehokkaampi.

Lue lisää panoprosessin automaatioratkaisuistamme.

DANONE – Enemmän varmuutta jugurtin ja jälkiruokien valmistukseen

Foto von drei Joghurt-Gläsern

Elintarviketuotantoon lisätään säännöllisesti uusia turvallisuustoimia. Danone varusti Ochsenfurtissa sijaitsevan automatisoidun laitteistonsa helposti jälkeenpäin Bürkertin uusilla venttiilityypeillä, jotka mahdollistavat turvallisen katkaisemisen.

Lue lisää automaatioratkaisuistamme meijereissä.

FRIESLANDCAMPINA – Hygieenisen alueen tuotannon automatisointi

Foto aus dem Inneren eines Molkereibetriebes

Nykyaikainen meijeriyritys FrieslandCampina osoittaa vaikuttavalla tavalla, kuinka hygieenisellä alueella oleva tuotanto voidaan automatisoida. Laitteistoja ei voida ainoastaan puhdistaa helpommin HD-kaapissa sijaitsevan Bürkertin ”AirLINE Quick” -venttiilijärjestelmän avulla vaan se säästää myös kustannuksia.

Lue lisää hygieenisen ympäristön automaatioratkaisuistamme.

EVERSWINKELin VESILAITOS – juomaveden valmistus

Foto aus dem Inneren eines Wasserwerkes

Everswinkelin vesilaitos annostelee nyt juomavedenvalmistuksen hapetusilman automaattisesti. Näin juomaveden valmistuksesta tulee uudelleen tuotettavaa ja tehokkaampaa.

Lue lisää automaatioratkaisuistamme juomaveden valmistuksessa.

 

Line
Hajautettu automatisointiHajautettu automatisointi

Elintarvikkeiden tai lääkkeiden valmistukseen tarkoitetuilta laitteistoilta edellytetään tehokkuutta, turvallisuutta ja hygieenisyyttä. Digitaalinen prosessinvalvonta on välttämätön, jotta arvokkaita raaka-aineita voidaan käsitellä ilman jäämiä ja ristikkäiskontaminaatiota, tuotteen laadun pitämiseksi jatkuvasti samalla tasolla ja seisonta-aikojen välttämiseksi. Älykkäiden komponenttien paikallinen ohjaus ja nopea reagointi onnistuvat helpoimmin hajautetuilla automaatioratkaisuilla. Autamme sinua venttiiliteknologian sovittamisessa olemassa oleviin koneisiin ja laitteistoihin ja tarjoamme sinulle erilaisia ratkaisuja. Keskitymme olennaiseen ja voit unohtaa Monimutkaiset ratkaisut, riskit ja vaikean ja aikaavievän asentamisen. Autamme sinua mielellämme.

 

Oma vertailulistani