Jaa sähköpostilla
Kaikki tarvittavat kentät eivät täyttyneet
lähetä sähköposti
Bürkert - Sinun lähelläsi
Toimisto /1
 • Päätoimipaikka
 • Pääkonttori
 • Järjestelmätalo
 • Jälleenmyyjä
 • Toimisto
 • Tehdas
 • Logistiikkakeskus
bürkert
 

Tyyppi 8756 – MFM/MFC Coriolis-anturilla nesteitä varten

Tyyppi 8756 sopii Coriolis-periaatteen vuoksi monien eri teollisuuden alojen erilaisiin käyttötarkoituksiin. Lue lisää eduista.

Tyypin 8756 Coriolis-MFC/MFM on pienikokoinen ja tukeva moniparametrilaite. Se mittaa, säätää tai annostelee pienimmätkin nestemäärät luotettavasti ja tarkasti toistaen korkean mittaus-/säätöalueen ja erittäin vakaan nollapisteensä ansiosta.

Laitteen ytimen muodostaa Coriolis-anturi, jonka putken halkaisija on DN1.

Massavirtausmittarin ja -säätimen tyypit

Tyyppi 8756 on saatavilla seuraavina tuotemalleina:

 • Virtausmittari (MFM)
 • Virtaussäädin (MFC)
  • Modulaarisen toimilaitteen liitännän kanssa*
  • Integroidulla proportionaaliventtiilillä (uutta)
  • Integroidulla mikrohammasrengaspumpulla
 • Eräannostelija (uutta)
  • Modulaarisen toimilaitteen rajapinnan kanssa*
  • Integroidulla magneettiventtiilillä

*Tyypin MFM ja MFC painealue modulaarisen toimilaitteen kanssa on jopa 100 bar. (uutta)

Tyypin 8756 Coriolis-virtausmittari

perustuu Coriolis-mittausperiaatteeseen. Toisin kuin tilavuuteen perustuvissa, Liquid Flow Controller (LFC) -virtausmittauksissa mittaa MFM/MFC massavirtauksen Coriolis-anturilla.

Mikä on Coriolis-mittausperiaate?

Kelajännite saa mittausputken värähtelemään. Coriolis-voima vaikuttaa korkeataajuudella värähtelevän mittausputken läpivirtaavaan nesteeseen ja muuttaa putken värähtelyä.

Tätä muutosta värähtelyssä kutsutaan nimellä vaihesiirtymä. Se kertoo putken alun ja lopun välisen putken taipuman eron. Vaihesiirtymä riippuu aineen massavirtauksesta ja reagoi suorassa suhteessa siihen.

Putken värähtelyä mitataan jatkuvasti antureilla ja analysoidaan elektronisesti.

Coriolis-mittarin hyödyt

Laite kestää hyvin värähtelyä rakenteensa ja anturin syöttötaajuuden ansiosta. Lisäksi aineessa ei ole liikkuvia osia. Tämän vuoksi tyyppi 8756 on erityisen aineenkestävä ja sopii jopa erittäin tiheille nesteille, joiden viskositeetti on jopa 200 mPas. Lisäksi anturi voidaan kalibroida vedellä käyttötarkoituksestaan riippumatta.

Näiden ominaisuuksien ansiosta tyyppi 8756 sopii lukuisten teollisuudenalojen käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi lääketeollisuudessa ja biotieteissä tai elintarvikkeiden ja nautintoaineiden kanssa, ohutkalvopinnoituksessa, polttoainekennoissa, elektrolysaattorien ja akkujen kanssa tai kemian prosesseissa.

Tyypin 8756 Coriolis-virtausmittarin sinulle tarjoamat edut

✓ Massan, tiheyden ja lämpötilan suora mittaus
✓ Epäsuora tilavuuden ja konsentraation mittaus (laskelma)
✓ Aineesta riippumaton laitekalibrointi
✓ Erittäin pitkäaikainen, vakaa nollapiste
✓ Suuri mittausalue
✓ Ei tarvetta tulo- / lähtöosuuksille

Tyypin 8756 erätoiminto

Tyyppi 8756 on paitsi jatkuvaa virtausmittausta/-säätöä varten saatavilla myös integroidulla eräohjaimella.

Nesteiden annostelu ja täyttö edellyttävät erittäin tarkkaa ja luotettavaa prosessia. Vain näin voidaan estää laadun vaihtelut.

Tyyppi 8756 mahdollistaa integroidulla eräohjaimella vakaan, lämpötilan tai paineen vaihteluista riippumattoman annostelun. Massavirtaussäätimen/-mittarin annostelutarkkuus on ~0,3% mittausarvosta. Lisäksi jokainen yksittäinen annostelu dokumentoidaan. Näin prosessisi pysyy hallittuna ja toistettavana.

Tyyppi 8756

Massavirtaussäädin (MFC) tai massavirtausmittari (MFM) nesteille

Tyyppi 8756
 • Virtausmittaus/ säätö jopa 25 kg/h asti
 • Erittäin tarkka, suuri mittausalue
 • Erittäin hyvä pitkän aikavälin pysyvyys, nollapisteen korjausta tasausta ei tarvita
 • Aggressiivisille nesteille soveltuvat materiaalit
 • Sopii lukuisten nesteiden kanssa käytettäväksi

Oma vertailulistani