Jaa sähköpostilla
Kaikki tarvittavat kentät eivät täyttyneet
lähetä sähköposti
bürkert
 

Bürkertin innovaatiokeskus

Bürkertin innovaatiokeskus luo pitkäaikaisen teknologisen perustan

Tähänastisten tutkimuksen- ja kehityksen toimipaikkojen ohella Bürkert käynnisti lokakuussa 2012 tutkimus- ja kehityskeskuksen Karlsruhen yliopistokaupunkiin. Tämä vasta perustettu innovaatiokeskus keskittyy seuraaviin painopistealueisiin:

Tuotekehityksen vahvistaminen

Tällä painopistealueella elektroniikka- ja ohjelmistokehityksen suunnittelun ja projektijohdon työntekijät työskentelevät kiinteästi yhteistyössä prosessitekniikan tutkimus- ja kehitystiimin kanssa. Innovaatiokeskuksen tehtävänä on kehittää näihin kuuluvia ohjaus- ja käyttölaitteita.

Simulointikeskus

Virtaus- ja rakennesimuloinnin asiantuntijat tarjoavat tietotaitonsa sekä tehokkaiden tietokoneiden ja simulointiohjelmistojen vastaavat työkalut tutkimus- ja kehitystiimien tueksi. Lisäksi innovaatiokeskuksen tämä osa-alue tukee Systemhaus-toimipaikkoja ja Engineering & Consulting (E&C) -toimintaa.

Tutkimus ja kehitys

Tutkimusprojektit materiaalien, toimilaitteiden ja optiikan toimialoilla vahvistavat Bürkertin pitkäaikaista teknologista perustaa. Lisäksi yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa pystytään vaihtamaan uutta ja vanhaa tietoa. 

Oma vertailulistani