Jaa sähköpostilla
Kaikki tarvittavat kentät eivät täyttyneet
lähetä sähköposti

Sähkönjohtavuus, sähkönjohtokyky

Mittauskenno koostuu kahdesta avoimesta elektrodista, joihin syötetään vaihtovirtajännite.

Aine on suoraan kosketuksissa elektrodien kanssa. Syötetty jännite saa aikaan sähkövirran riippuen aineen resistanssista (Ohmin laki). Mittauskennon geometria (pinta-ala S ja etäisyys d) määritellään kaavan K = d/S perusteella. Liuoksen sähkönjohtavuus lasketaan tunnetun vakion K avulla mittaamalla aikaansaatu sähkövirta.

Mittausperiaate, sähkönjohtavuus

Oma vertailulistani