Jaa sähköpostilla
Kaikki tarvittavat kentät eivät täyttyneet
lähetä sähköposti

Tiimivoimaa luonnosta

Great Place to Work – henkilöstön tyytyväisyys mittauksen analysointi- ja tiimipäivää vietettiin 21.4.2016 luonnon helmassa Villa Strösvikissä.

Bürkert konsernin ensimmäinen Great Place to Work – henkilöstön tyytyväisyys mittaus toteutettiin vuoden 2015 syksyllä. Lopulliset tulokset kyselystä saimme käsiimme vuoden 2016 huhtikuussa.

Kyselyn tulos oli kannaltamme hyvä, kun yrityksen yleinen houkuttavuus työnantajana oli 79 %- Jäimme siis vain hiuksen hienosti erinomaisesta tuloksesta (Great Place to Work  <80%). Mittauksessa arvioidut osa-alueet olivat uskottavuus, arvostus, ylpeys, oikeudenmukaisuus ja toveruus. Tulokset näillä osa-alueilla olivat Bürkert Oy:n osalta hyviä, lukuun ottamatta arviointia tasapuolisuudesta sekä toveruudesta. Toki jokaiselta alueelta löytyi niin vahvuuksia ja hyvin toimivia asioita kuin kehittämiskohteita.

Kun tutkimuksen tulos oli kokonaisuudessaan näytetty ja käyty läpi henkilöstön kanssa oli seuraavaksi vuorossa analysointi tulokseen vaikuttaneista tekijöistä ja tietenkin tärkeimpänä kehityskohteiden ja niiden parannuskeinojen löytäminen.

Tähän päätimme kokeilla hieman erilaista ja varsin supi-suomalaista lähestymistapaa. Koska yrityksemme kehitysalueet löytyivät varsin arkaluontoisista aiheista kuten yhteistyöstä ja tiimihengestä, oikeudenmukaisuudesta ja työkuorman tasapuolisesta jakaantumisesta olisi avoin ja rehellinen keskustelu ja mielipiteiden esiin saaminen kaiken avain. Tähän ei varmaankaan päästäisi tutussa neuvottelutilassa istumalla joten jotain muuta pitäisi keksiä.

Päätimme luottaa suomalaisen luonnon voimaan ja uskoa säänhaltijan suosiollisuuteen. Käytimme päivän retkeillen Störsvikin kauniissa maisemissa, luonnonsuojelualueella, jossa maasto vaihtelee ikimetsistä, rantakallioihin, luonnon hiekkarantaan sekä metsälampeen pesivine lintuineen. 

Ryhmä jaettiin kolmeen neljän hengen tiimiin, jotka pienryhmissä keskustellen miettisivät syitä ja ratkaisukeinoja tärkeimpiin esille tulleisiin ongelmakohtiin. Aihealueita oli neljä ja kullekin aiheelle löytyi sopiva pysähdyspaikka ja teema luonnosta reittimme varrelta. 

 

Reitti kulki aluksi muutaman kilometrin halki kauniin vanhan ikimetsän. Tämän jälkeen nousimme avaralle kallioiselle maastolle. Kuin sattumalta löysimme maastosta suuren laakean kiven, jonka muoto muistutti elävästi Suomineitoa. Tässä oli ensimmäinen pysähdyspaikka. Olimme siis peruskallion päällä, joten tässä käsiteltäisiin kysymyksiä liittyen työtehtäviin, vastuisiin ja yhteistyön pullonkauloihin. Selkeät vastuualueet ja töiden sujuminen toimii peruskalliona kaikelle yhteistyölle ja sitä kautta töissä viihtymiselle ja jaksamiselle. Ryhmät jalkautuivat innostuneesti keskustelemaan saamiensa kysymysten tiimoilta. Reilun puolen tunnin kuluttua kukin ryhmä nousi suomi-neidon päälle esittämään ideoitaan joita sitten käsiteltiin koko ryhmän toimesta.

 

 

Tämän jälkeen jatkettiin matkaa aivan meren rantaan. Tälle avaralle paikalle olikin tarkoitus pysähtyä hieman pitemmäksi aikaa. Kaukana siinsi horisontti, mutta rannikolla vaanivat myös kavalat karikot. Tästä löytyivätkin kaksi seuraavaa teemaa. Horisontti-teeman alla juteltaisiin seikoista, jotka vaikuttavat työntekijöiden kokemaan oikeidenmukaiseen ja tasapuoliseen kohteluun. Tavoitteena tietenkin nähdä asiat laajasti ja tähytä kohti tulevaisuutta eli horisonttia. Matkalla vastaan tulevat monenlaiset karit, eli tämä olisi toinen teemoista. Työyhteisössä karille karahtamiseen johtavat useimmiten erilaiset kommunikaatioon liittyvät seikat, joten tiedonkulun törmäyksiä ja ongelmakohtia pohdittiin tässä osiossa.

 

Työelämän arkeen tänä päivänä kuuluvat muutoksen tuulet, joten aivan kuin asiaan kuuluvasti, tälle pysähdyspaikalle osui varsin navakka merituuli. Onneksi paikalta löytyi suojaisempia paikkoja ryhmätyölle ja lämmikkeeksi suomalaisten suosikkiruokaa, grillimakkaraa, jota grillasimme rantakallioilla.

Tästä patikoimme muutaman kilometrin halki läppälehdon ja metsäpuron vartta seuraten hiljaiselle metsälammelle. Lammen keskellä oli pieni luoto jonne kalasääksi palasi joka vuosi pesimään – niin myös tänä vuonna. Paikka oli tuttu myös firman innokkaille kalamiehille koska lammessa uiskenteli mm. suuria karppeja ja ahvenia.

 

 

 

Tässä vaiheessa oli käyty läpi peruskallio eli itse työtehtävät ja niiden sujuvuus ja tähyilty oikeudenmukaisuuden horisonttiin välttäen kommunikaation karikot. Nyt olisi aika miettiä millä keinoin tiivistämme ryhmähenkeä ja osoittaisimme suurempaa välittämistä toinen toisistamme. Viimeisen etapin teemaksi valikoitui kalasääksen pesä, kuvaamaan yhteenkuuluvuutta Bürkert perheessä. Iltapäivän aikana olimme jo läpikäyneet monta kiperää aihetta ja kaikilla tuntui olevan lämmin ja innostunut yhteishenki asioiden läpikäymiseen. Kun viimeisen rastin kysymyksiä käytiin läpi, huomattiin kaikki yhdessä, että hyvä yhteishenki rakentuu pitkälti jo kolmen edellä käsitellyn aihealueen kautta ja että viime kädessä vastuu työssä viihtymisestä ja toveruudesta on jokaisen vastuulla ja omissa käsissämme. Asenne ratkaisee aina!

 

Noin kuuden kilometrin patikoinnin ja mahtavien keskustelujen jälkeen oli vuorossa hemmottelua nälkäisille vatsoille ja paleleville jäsenille. Villa Störsvikissä odotti herkullinen illallinen ja tämän jälkeen sauna ja palju olisivat lämpiminä halukkaille vaikka läpi yön. Viimeisimmät iloiset keskustelut ja tyytyväiset ryhmä-halaukset vaihdettiinkin aamuyön tunteina kun kävelimme viihtyisiin rantahuviloihin nukkumaan.

Oma vertailulistani