Jaa sähköpostilla
Kaikki tarvittavat kentät eivät täyttyneet
lähetä sähköposti

Tiheys-ja massavirtausmittausta tyypin 8098 FLOWave moniparametrisella mittauslaitteella

Kompakti ja helppohoitoinen FLOWave-virtausmittari sopii nyt myös tiheyden ja massavirtaaman mittaamiseen ja valvomiseen. Lue lisää tämän laitoksellesi tarjoamista mahdollisuuksista ja eduista.

Tyypin 8098 FLOWaven käyttö ei ainoastaan vähennä laitoksessasi olevien laitteiden määrää vaan myös laitoksen suunnitteluun, asennukseen, käyttöönottoon ja huoltoon tarvittavaa työmäärää. Harkitun rakenteen vuoksi, joka sisältää vain yhden johdon ja tiivisteen, FLOWave on helppo puhdistaa ja on toisiin samantyyppisiin tuotteisiin verrattuna kalibroitava harvemmin. Massavirtauksen ja tiheyden lisämittausparametrit laajentavat FLOWaven käyttömahdollisuuksia.

Kompakti ratkaisu: yksi laite useille mittasuureille ja käyttötarkoituksille

Tyypin 8098 FLOWave mittaa paljon muutakin kuin vain virtausmäärän. Näin ollen anturi tunnistaa esimerkiksi nesteiden vaihdon ja aineessa olevat kaasukuplat. Laite mittaa ja analysoi yhtäaikaisesti eri mittausparametreja:

 • virtausmäärä/massavirtaama
 • lämpötila
 • akustinen siirtokerroin
 • erilaistumiskerroin

Näiden parametrien valvonta edellyttää yleensä useampia laitteita. FLOWave yhdistää mittasuureet vain yhteen laitteeseen. Lisäksi FLOWave mittaa nyt vielä useampia mittasuureita.

Uudet FLOWaven mittasuureet

 • tiheys (kg/l, g/cc, …): Tiheys kuvaa massan suhdetta tilavuuteen. FLOWave määrittää tiheyden nesteen akustisten parametrien perusteella. Se, että mittausarvo voidaan mitata suoraan prosessin käydessä määritetystä mittauskohdasta, on ratkaiseva etu.
 • massavirtaus (t/h, kg/min, …): Massavirtaus on dynaaminen massa per aikayksikkö ja määritetään aineen massaksi, joka liikkuu poikkileikkauksen läpi ajanjakson aikana. SAW-teknologialla tapahtuvissa mittauksissa, jota käytetään myös FLOWavessa, massavirta lasketaan tiheyden mittausarvojen ja tilavuusvirtauksen (virtausmäärä) perusteella. Sen sijaan toiset mittausperiaatteet, kuten Coriolis, hyödyntävät massavirtausta ja tiheyttä selvittääkseen tilavuusvirtauksen.

Nämä lisämitta-arvot ovat uusien FLOWave-laitteiden käytettävissä ja voidaan tarpeen mukaan lisätä oston yhteydessä. Näin voit päättää itse, mitä toimintoja haluat todella hyödyntää. Valitettavasti jo käyttöönotetuissa laitteissa lisämitta-arvojen aktivointi ei ole mahdollista teknisten eroavaisuuksien vuoksi, joka voisi heikentää mittatarkkuutta.

Moniparametrinen virtausmittari: lisätoiminnot avaavat uusia käyttöalueita

FLOWavea on käytetty mitä erilaisimmissa prosesseissa jo vuodesta 2015 lähtien ja se tukee kaikenlaisissa virtausmittauksissa. Sen etuja on hyödynnetty erityisesti lääke- ja elintarviketeollisuudessa. Uusien mittasuureiden ansiosta tyyppiä 8098 voidaan käyttää esimerkiksi seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • ruokaöljyn virtausmittauksiin
 • nesteiden massavirtausmittauksiin lääketeollisuudessa
 • alkoholia sisältävien ja alkoholittomien juomien sekoittamiseen

Etusi yhdellä silmäyksellä

✓ Yksi, useille mitta-arvoille tarkoitettu laite mahdollistaa helpomman asennuksen ja nopeamman laitteiden hallinnan
✓ Harkitun rakenteen ansiosta pitkäaikaisesti vakaat prosessiarvot, ei painehäviöitä ja helppo puhdistaa
✓ Aukoton prosessivalvonta mahdollistaa nopean toiminnan häiriöissä, kuten esim. nesteen muutoksissa
✓ Kotelointiluokka IP65, ATEX, IECEx tai CRN vain vaativissa ympäristöissä käytettäväksi
✓ Hygieeninen teräksinen laitemalli

Valitse nyt oma FLOWavesi

Valitse vain haluamasi mitta-arvot ja tekniset ominaisuudet tuotesuodattimestamme ja selvitä käyttötarkoitukseesi sopiva FLOWave. Voit tilata FLOWave-tuotteita suoraan verkosta Bürkertin eShopista. 

Tyyppi 8098

FLOWave SAW-virtausmittari

Tyyppi 8098
 • Mittaputkessa ei ole mitään osia
 • Täyttää hygieniavaatimukset, CIP-/SIP-yhteensopiva
 • Ihanteellinen nesteille, joiden johtokyky on alhainen tai sitä ei ole lainkaan
 • Digitaalinen viestintä, parametrointi Communicatorin, näytön ja Wi-Fi:n avulla
 • Pienikokoinen ja kevyt, energiankulutukseltaan vähäinen